ТБЕК
Презентація
 
Відокремлений стуктурний підрозділ
ТАЛЬНІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
  Уманського Національного Університету Садівництва  
Історія
Тальнівський коледж як будівельний технікум створений відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР №679 від 20.06.1967 на базі сільськогосподарського технікуму, який готував фахівців для сільського господарства з 1927 року.

Згідно з наказом Державного агропромислового комітету УРСР від 19.12.1990249 Тальнівський будівельний технікум реорганізований у Тальнівський будівельно-економічний коледж.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 11.11.2005626 коледж реорганізовано у Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського державного аграрного університету.
Профіль
До 1981 року в будівельному технікумі велась підготовка фахівців лише будівельного напрямку. З 1981 року в технікумі розпочалась підготовка фахівців економічного спрямування – бухгалтерів та плановиків для системи Мінсільбуду України, з 1998 року – програмістів, з 2003 року – фінансистів, а з 2012 року - менеджерів.
У 1991 році одним із перших на Україні технікум пройшов відповідну перевірку інспекції Міносвіти України і отримав статус закладу II рівня акредитації – коледж, який потім підтвердився ліцензуванням та акредитацією відповідних спеціальностей. В даний час підготовка фахівців в коледжі здійснюється за I освітньо-кваліфікаційним рівнем згідно ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АЕ №636471 видана 10.06.2015 року з шести спеціальностей.
Будівельні
спеціальності
5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"
5.06010115 "Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн"
5.06010108 "Водопостачання та водовідведення"

Термін навчання:

9 клас – 46 місяців
11 клас – 34 місяця
ПТУ – 24 місяця
Економічні
спеціальності
5.03050901 "Облік та оподаткування"
5.03050801 "Фінанси, банківська справа і страхування"

Термін навчання:

9 клас – 34 місяця
11 клас – 22 місяця
ПТУ – 22 місяця
Комп'ютерні
спеціальності
5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

Термін навчання:

9 клас – 46 місяців
11 клас – 34 місяця
ПТУ – 34 місяця

 Кадровий потенціал
36
Викладачів працюють
в коледжі
11
Викладачів першої
категорії
6
Викладачів другої
категорії
9
Викладачів-методистів
2
Старших викладача
19
Вищої категорії
3
Кандидати наук
2
Викладачі спеціалісти
Видатні викладачі коледжу
 
Зубченко О.М.

Народився 21.07.1954

50 наукових статей
9 навчальних посібників
16 патентів на винахід
Видатні викладачі коледжу
 
Басараб В.А.

Народився 28.07.1973

39 наукових праць
9 тез доповідей
8 патентів на винахід
Додаткові послуги вступникам та студентам
  • Підготовчі курси з математики та української мови тривалістю 4.5 місяці.
  • Факультативні заняття з англійської мови з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці випускників коледжу.
  • Факультативи "Розробка ПЗ та комп’ютерна графіка" та "Комп’ютерне моделювання та конструювання програмного забезпечення"
  • Факультатив "Комп’ютерна графіка та інженерні розрахунки".

 Матеріальна база
12037

Загальна площа
коледжу (м2)
623

Житлова площа
гуртожитку (м2)
388,6

Площа їдальні (м2)
331,8

Площа спортзалу (м2)
2,7

Площа стадіону (га)
43900

Книг в бібліотеці
Відомі випускники коледжу
 
Іванченко Г.М.

Народився 27.02.1961
Декан будівельного факультету КНУБА.
2015 року присвоєно вчене звання професора кафедри будівельної механіки.
100 наукових та методичних праць
Cпівавтор 3 навчальних посібників з будівельної механіки та 3 патентів.
Відомі випускники коледжу
 
Канівець О.В.

Народився 25.03.1981
2006-2009 — керівник AEC відділу ВАТ "Arcada".
2009-2013 — AEC консультант ТОВ "Софтпром".
З 2010 — BIM Євангеліст з Autodesk
2014 — заснував компанію ASKansulting.
Контакти